info@vistapaint.nl +31(0)703694141

privacy

Algemene informatie

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Vistapaint.nl en de AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Vistapaint B.V. heeft veel tijd en aandacht gestoken om te voldoen aan deze algemene verordening. Op deze site kunt u hierover alles lezen. Meer informatie over de AGV kunt u vinden op:

Autoriteit persoonsgegevens

U leest op dit moment de privacy verklaring van Vistapaint B.V.. Vistapaint B.V is al ruim 50 jaar een onafhankelijke Nederlandse importeur van Professionele Verfspecialiteiten. Sinds 20 jaar heeft Vista B.V. ook haar eigen merk en eigen recepturen onder het merk Vistapaint.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Vistapaint B.V. verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Vistapaint B.V., neem dan gerust contact op.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Vistapaint B.V.. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven

Vistapaint B.V. stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Vistapaint B.V.. Daarnaast is het mogelijk dat u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Vistapaint B.V. via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, plaats en uw vraag over b.v. een product, advies of dienst.

Analytics

De website van Vistapaint B.V. verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties, opdrachtnemers en/ of groothandels.

De gegevens die Vistapaint B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u uw aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

ECR services BV

Alle reguliere e-mail communicatie met Vistapaint B.V. verloopt middels een DNS doorverwijzing van de servers naar de outlook servers van ECR services BV.

Transip

Als u contact opneemt via de formulieren, wordt deze data opgeslagen op de servers van Transip. Vistapaint B.V. heeft een beheerde Virtual Private Servers bij Transip. Het management wordt uitgevoerd door Webdesign City.  Gegevens die u achterlaat op de website van Vistapaint B.V. zijn op de servers van Transip opgeslagen

Dropbox

De back-ups van de website worden extern opgeslagen bij Dropbox. Daarnaast worden backups opgeslagen bij Transip.

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Vistapaint B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan uw namelijk uitschrijven wanneer uw maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@vistapaint.nl.

Contact opnemen

Op het moment dat uw contact opneemt met Vistapaint B.V. via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics en Get Clicky Analytics.

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Vistapaint B.V. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Vistapaint B.V.. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Vistapaint B.V. privé is. Uw herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Vistapaint B.V. ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

De website wordt structureel up to date gehouden door steeds de nieuwste plugins en WordPress updates te installeren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van aanvullende maatregelen zoals malware scanners en firewalls om de website(s) van {bedrijf} veilig te houden.

Recht op inzage

Uw hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Vistapaint B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doe uw door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Vistapaint B.V.. Uw krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? Uw hebt het recht om dit te laten rectificeren door Vistapaint B.V.. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kan uw aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief.

Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Vistapaint B.V. opgeslagen liggen in het geval uw overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb uw het recht op overdracht. Hierbij dient Vistapaint B.V. al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil uw niet langer dat uw gegevens bij Vistapaint B.V. vastgelegd zijn? Dan heb uw het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Uw hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als uw vindt dat Vistapaint B.V. niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil u niet dat Vistapaint B.V. uw gegevens gebruikt? Dan heb uw het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@vistapaint B.V..nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Vistapaint B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Vistapaint B.V. via e-mail.

Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Vistapaint B.V. de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Vistapaint B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Vistapaint B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Vistapaint B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Vistapaint B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Op onze websites maken wij gebruik van cookies die uw browser (het programma waarmee u websites leest) opslaat op uw computer. Een cookie is een klein tekstbestandje waarin gebruikersinstellingen en andere informatie worden opgeslagen. Dit bestandje wordt bij het bezoeken van een website naar uw computer verzonden. Cookies kunnen de computer en de daarop aanwezige bestanden niet beschadigen.

Cookies worden gebruikt om handelingen voor u als gebruiker te vergemakkelijken en/of om een bepaalde functionaliteit te bewerkstelligen. NCoat.nl maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak te vergroten.

Technische en tracing-cookies

Op de website van NCoat.nl wordt gebruik gemaakt van twee soorten cookies: technische en tracing-cookies.

De technische cookies zijn nodig om de site correct te laten werken.

De tracing-cookies worden ingezet om ons inzicht te verschaffen in het gedrag van bezoekers op onze site om zo onze website te kunnen optimaliseren.

Wij gebruiken de volgende tracing cookies:

Google Analytics & Get Clicky

Google Analytics & Get Clicky is software die inzicht verschaft in websiteverkeer naar onze websites (of alles enkelvoud of alles meervoud zou ik doen). Met Google Analytics wordt een duidelijk beeld verkregen van onder andere de bezoekersstromen, van welke andere websites bezoekers op onze website komen en paginaweergaves.

Social media-buttons (delen)

Mail this is een programma waarmee gebruikers de pagina’s op onze website kunnen delen via social media en e-mail. Wanneer u gebruik maakt van Mail this, worden er cookies naar uw pc verstuurd door derden.

Cookie-instellingen aanpassen in uw browser

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u bepaalde onderdelen van onze website niet kunt bezoeken.

Heb uw toch nog vragen?

Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
  • privacy@vistapaint.nl
  • Spiegelstraat 17
  • 2631 RS Nootdorp
  • Nederland
  • Telefoon: +31 70 369 4141
  • KVK 27095536
  • Vestigingsnr. 000015964671

Infographic GDPR (AVG)